Byggnadssektorn tycks åter hamna i en expansionsfas framöver, inte minst i Stockholmsregionen. För nya byggnadsprojekt behövs givetvis mycket byggnadsarbetare. Denna bransch är samtidigt en riskabel bransch med risk för exempelvis fysiska olyckor och skador. Byggnadsarbetareförbundet eller Byggnads som det också kallas är fackförbundet som stöttar anställda inom bygg- och anläggningssektorn. Det är paraplyorganisationen LO:s femte största förbund. Byggnads arbetar i allmänhet för en samhällsutveckling som bygger på politisk, social och ekonomisk demokrati och hjälper sina medlemmar med att förhandla med arbetsgivare om exempelvis löner och arbetsvillkor. De informerar och bistår också sina medlemmar i fråga om lagar rörande arbetsmarknaden och deras rätt till ersättning vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Genom studiecirklar, kurser och möten ämnar Byggnads att utbilda, stimulera och informera för att skapa medvetenhet bland sina medlemmar och bland befolkningen i allmänhet. Byggnadsarbetareförbundet har mer än etthundra års erfarenhet och har fortfarande mycket att erbjuda och påverka.