Ledarna -Sveriges chefsorganisation, är en organisation för personer i chefsposition eller som arbetar som ledare i allmänhet i Sverige. Den hette tidigare Sveriges Arbetsledareförbund och har fler än 90.000 medlemmar och representerar inom ett tjugotal olika bransch- och yrkesföreningar. 

Organisationen är inte bundet till något politiskt parti och tillhör inte heller något centralt fackligt förbund men utgör emellertid en del av samverkansrådet PTK och Offentliganställdas Förhandlingsråd som deltar i och organiserar förhandlingar och kollektivavtal för tjänstemän i både privata och offentliga sektorn.

Deras kansli finns i Stockholm. De har en egen tidning som kort och gott heter Chef, som är en medlemstidning och som de ger ut via ett eget förlag.

Organisationen vill ge sina medlemmar ett stöd, både som chefer och som anställda. Den arbetar för att ge cheferna avtal och villkor som är anpassade efter chefsrollen. Den hjälper också till att föra chefernas talan i samhällsdebatten.