Precis som tiderna förändras måste även samhällsorganisationer förändras och anpassa sig till nya utmaningar och omständigheter. Ibland kan det visserligen bero på att föreningar provar olika sätt att organisaera sin verksamhet och för att på så vis hitta det mest effektiva sättet. Så har det även varit för svenska fackförbund. En del har funnits och verkat under långa tider. Andra har med tiden vuxit och inkorporerat andra fackförbund. Vissa har försvunnit och en del har slagits ihop med andra. Ett exempel på fackförbund som har försvunnit eller snarare tagit ny form är Industrifacket som bildades 1993 genom sammanslagningen av Beklädningsarbetarnas förbund och Svenska fabriksarbetarförbundet. År 2006 skedde emellertid en ny förändring då det beslutades att Industrifacket skulle gå samman med Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Genom sammanslagningen bildades IF Metall. IF Metall är nu ett stort fackförbund och utgör ett av många fackförbund inom Landstingsorganisationen (LO). Framtiden kommer bjuda på fler förändringar och vi kommer säkerligen få se fler förändringr bland fackförbunden.