Sverige är världens fjärde största exportör av papper och pappersmassa. Många kanske tänker på Stora Enso när det gäller papperstillverkning i Sverige, men det är till stor del ett finskägt företag. Förutom tillgång till råvarumaterial är även energifrågor som elförsörjning, miljöpolitik, forskning och transportmöjligheter viktiga aspekter av branschen och kommer säkerligen vara sådant som kommer att vara avgörande för denna näringsgren i framtiden. Många talar framförallt om att priset på råvaror och el kommer att ha stor påverkan på pappersindustrin i Sverige framöver. Alla kostnader under produktionen påverkar priset på slutprodukten och som alltid gäller det att konkurrera på den internationella marknaden. I Sverige arbetar fackförbundet Pappersindustriarbetareförbundet – Pappers för att påverka villkoren för branschen i landet och att stimulera investeringar i branschen för dess framtida överlevnad. Inom fackförbundet finns en särskild kommitté, KBK, vars uppdrag är att diskutera branschens utveckling och framtidsutmaningar. Många branscher står inför utmaningar, anpassningar och förändringar. Och troligen kommer även pappersindustrin att behöva anpassa sig.