Sedan 1919 har FTF, facket för försäkring och finans, funnits till i Sverige, de ingår i TCO (Tjänstemännens centralorganisation). FTF riktar in sig på försäkringsbranschen och har i nuläget ca. 13 000 medlemmar i Sverige. De som arbetar på försäkringsbolag, på banker som ägs av
försäkringsbolag eller hos en försäkringsförmedlare är välkomna att bli
medlemmar hos FTF. Medlemsavgiften de första 6 månaderna ligger på 50 kr per månad om man samtidigt anmäler sig till autogiro. Annars ligger den vanliga medlemsavgiften på 250 kr per månad. A-kassan ingår inte i medlemskapet, däremot ingår en inkomsförsäkring, men denna har du endast rätt att utnyttja om du är medlem i a-kassan. Läs mer om just FTF på https://fackförbunden.nu/ftf-facket-for-forsakring-och-finans/. Det kan vara bra att gå med i a-kassan så du täcks av din inkomstförsäkring. A-kassan räcker nämligen inte alltid till, särskilt inte om du tjänar en lite högra summa varje månad. Är du med i a-kassan får du bara ut 80 % av 18 700 kr i månaden, vilket kanske är en mycket lägre summa om du tjänar lite mer. Men oavsett hur mycket du tjänar får du bara det som a-kassan täcker om du inte har en inkomstförsäkring. Med inkomstförsäkring får du ut 80 % av din nuvarande lön, oavsett hur hög den är. Detta kan vara bra för dig som inte har möjlighet att leva på mycket mindre medel än de du har tillgång till nu. På https://fackförbunden.nu/inkomsforsakring/ kan du läsa mer om hur inkomstförsäkringar fungerar.