Jag hade en lärare i gymnasiet som var
riktigt bra. Han var inte bara trevlig att prata med utan fick de
mest uttråkade eleverna att lyssna på hans lektioner. Man blev
engagerad på ett sätt som de flesta andra lärarna inte lyckades
med. Den sämsta var nog psykologiläraren som ofta bara satte på en
video och sedan gick ut och kom tillbaka när videon var slut.

Men den första läraren hade ett
problem. Han hade en fruktansvärd andedräkt. Och han var medveten
om det. Därför använde han ofta riktigt starka halstabletter men
de tog likväl inte bort den där lukten. Jag antar att det inte bara handlade om ett bristande sätt att borsta tänderna utan snarare om
ett medicinskt tillstånd. Man ville ju gärna hjälpa honom. Det
finns en massa som går att hitta på internet om det, exempelvis
http://tandblekningidag.com/dalig-andedrakt/
. Men samtidigt känns det konstigt att tipsa om något för hans
dåliga andedräkt.