Det finns ett förbund för dig med akademisk utbildning som jobbar inom Svenska Kyrkan, nämligen Kyrkans Akademikerförbund. De har funnits till sedan 1954 och är anslutna till SACO. Förbundet bygger på nyckelorden: Mod, Omtanke och Inblick. Mod innebär att de står upp för medlemmarnas rättigheter, omtanke innebär att de ser till medlemmarnas bästa och möter alla med samma respekt, inblick innebär att de har god kunskap om Svenska Kyrkan och vad för regler och villkor som gäller här. Medlemsavgiften är solidarisk och rättvis, den grundar sig på din lön, har du en högre lön betalar du en högre avgift och en lägre lön ger lägre avgift, detta för att det ska vara så rättvist som möjligt. A-kassan ingår inte i medlemskapet men förbundet uppmanar alla medlemmar att gå med i en a-kassa, de samarabetar med Akademikernas A-kassa. Att vara medlem innebär också en mängd andra fördelar så som bl.a. inkomsförsäkring, och trygghetsförsäkring. En trygghetsförsäkring är till för att skydda dig, din familj och dina ägodelar om någonting skulle hända och du inte längre kan jobba och få samma inkomst som tidigare. Trygghetsförsäkringen gäller vid; skada, handikapp, sjukdom, dödsfall och förtidspensionering. Det är inte alltid en trygghetsförsäkring ingår hos ditt fackförbund, men är du anställd med kollektivavtal så har du alltid en trygghetsförsäkring som i minsta mån täcker arbetsskador. På sidan https://fackförbunden.nu/trygghetsforsakring/ finner du all information du kan tänkas behöva om trygghetsförsäkringar, hur de fungerar och varför det är bra att ha en sådan.