Kategori: Lärare

En lärare med dålig andedräkt

Jag hade en lärare i gymnasiet som var
riktigt bra. Han var inte bara trevlig att prata med utan fick de
mest uttråkade eleverna att lyssna på hans lektioner. Man blev
engagerad på ett sätt som de flesta andra lärarna inte lyckades
med. Den sämsta var nog psykologiläraren som ofta bara satte på en
video och sedan gick ut och kom tillbaka när videon var slut.

Men den första läraren hade ett
problem. Han hade en fruktansvärd andedräkt. Och han var medveten
om det. Därför använde han ofta riktigt starka halstabletter men
de tog likväl inte bort den där lukten. Jag antar att det inte bara handlade om ett bristande sätt att borsta tänderna utan snarare om
ett medicinskt tillstånd. Man ville ju gärna hjälpa honom. Det
finns en massa som går att hitta på internet om det, exempelvis
http://tandblekningidag.com/dalig-andedrakt/
. Men samtidigt känns det konstigt att tipsa om något för hans
dåliga andedräkt.

Skolan och lärarnas roll i samhället

Utbildningssystemet är ständigt i förändring. Politker och regeringar har genererat flera olika skolplaner och visioner om hur skolan bör arbeta och hur man bör undervisa. Vi tycks gå mot en mer flexibel undervisning (så länge budgeten tillåter det) och tar mer och mer avstånd från katederundervisning. Jag tror att det finns många som frågar sig vad som är viktigast med skolan och vad man bör ta fasta på i undervisningen. Ska man stimulera och försöka göra eleverna till fritänkande individer som sedna kan bidra så mycket som möjligt i samhället? Eller måste det vara praktiskt och enkelt att bedömma deras inlärningsnivåer? Och på så vis kunna avgöra, genom exempelvis betyg, huruvida de har en tillräcklig kapacitet för att studera vidare på universitetet, eller om de är kapabla att utföra ett visst jobb. I mitt perspektiv är lärarna hjältar i vilket fall som helst. Min mamma är lärare och medlem i Lärarförbundet, och är en av de som bygger grunden för vårt samhälle.

© 2018 Remote Viewer

Tema av Anders NorenUpp ↑