Det har varit en hel del inbrott den senaste tiden i vårt kvarter. VI bor i en liten stad och det har alltid varit lugnt. Men de senaste fyra, fem åren har inbrotten ökat vilket är mycket tråkigt. Poliskontoret lades ner här för nästan tio år sedan och det är polisen i grannkommunen som har ansvaret att cirkulera och agera i vår kommun. Det gör att de som begår inbrotten har tid på sig att fly från brottsplatsen efteråt. Än så länge har vi inte drabbats men man vill ju ändå agera förebyggande. Så jag funderar på att investera i ett bra larm och övervakning som aktiveras när man lämnar hemmet. Jag har hört att det finns ett system som direkt skickar foton till ens telefon om detektorer känner av rörelser i huset, vilket sedan kan användas som bevismaterial. Jag ska nog ta ett lån på MoneyGo. Läs mer på den här sidan om du vill veta mer om lånet.