Sveriges Chefsorganisation, Ledarna, har funnits till sedan 1905. Du som är ledare eller chef på Sveriges arbetsmarknad kan gå med. Ledarna har idag ca 90 000 medlemmar och är den enda organisationen i Sverige som enbart arbetar för chefer och ledare. Medlemsavgiften för att få vara medlem i Ledarna är uppdelad i 3 delar, den första är en förbundsavgift, denna ligger på  207 kr per månad, kostnaden för inkomsförsäkringen ingår i medlemskapet, sedan tillkommer en branschavgift, denna beror på vilken förening du tillhör. Inkomstförsäkringen ingår men för att kunna utnyttja denna måste du vara medlem i en A-kassa, denna måste du däremot ansöka om separat. A-kassan är oberoende av vilket förbund du tillhör, om den inte ingår i medlemskapet kan du välja fritt vilken A-kassa du vill vara med i. Att ha en bra chef är något alla vinner på, detta är också Ledarnas vision. Det är många som tror att man som egen företagare inte har någon nytta
av att vara medlem i ett fackförbund. Men det finns många fördelar om
man ansluter sig. Inom fackförbunden finns det mycket erfarenhet och som
medlem får du som egen företagare en tillhörighet och en trygghet. Som medlem i ett fackförbund får du tillgång till A-kassa och en
trygghetsförsäkring. Det kan vara en orsak om någon att gå med i
facket. Ytterligare fördelar med ett vara fackmedlem är att du kan få
rådgivning när det gäller juridik och ekonomi. På https://fackförbunden.nu/egen-foretagare/ kan du bland annat läsa mer om detta.