Jag jobbade i livsmedelsbranshcen under flera år, både inom produktion av livsmedel och inom två olika försäljningskedjor. Jag märkte hur hård konkurrens det var mellan de stora kedjorna. Samt hur många av de mindre butikskedjorna försvann och inkorporerades i de större kedjorna. I ett möte med fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet – Livs, pratade vi om utvecklingen i branschen och om hur den kommer att se ut i framtiden. Personligen kan jag väl tycka att det är bra med konkurrens och framförallt prispress, vilket gör det billigare att handla mat för konsumenterna. Och vi är ju alla konsumenter i slutändan. Men det är samtidigt tråkigt att se den andra tendensen att det bara är de stora kedjorna som klarar sig i den hårda konkurrensen och att de lite mindre kedjorna försvinner eller köps upp av de större. Tillslut kommer alla matbutiker att likna varandra, ha samma butikskoncept och sälja samma varor. Men man kanske bara måste anpassa sig.