LO är en landstingsorganisation, den har funnits till sedan 1898 och deras uppgift är att försvara sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden och i samhället. Detta gäller löner, anställningsvillkor och att påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna. LO har 14 förbund som i sin tur organiserar 1,5 miljoner arbetare.  Om man vill veta medlemsavgiften hos LO:s olika förbund är det
enklast att gå in på de enskildas förbundens sidor, men de flesta av
förbunden har en avgift som grundar sig på vilken inkomst man har. Det ingår oftast ingen A-kassa, den får man ansöka separat om och det kostar ca 90 kr/mån. Hos förbunden ingår en inkomstförsäkring, men då måste man vara medlem i en a-kassa för att ta del av den. Läs mer om LO på https://fackförbunden.nu/lo-landstingsorganisationen/. Ett fackförbund är ett slags organisation eller förening där en mängd arbetare inom samma område eller bransch finner ett slags tillhörighet och trygghet. Fackförbunden finns till för att skydda och stärka arbetarna på den svenska arbetsmarknaden, de ska se till att alla arbetare som är medlemmar får rättvisa arbetsvillkor,  löner och att de känner sig bra och trygga i sina arbetsmiljöer. Det är väldigt lätt för stora företag att utnyttja enskilda arbetare, men när arbetarna går samman,  i ett fackförbund, så är de minst lika starka som det stora företaget och kan ställa krav på företaget. Läs mer om hur fackförbunden fungerar på https://fackförbunden.nu/.