För dig som arbetar som målare finns målarförbundet, vilket är ett av Sveriges allra äldsta förbund. De har funnits till sedan 1887 och deras inriktning har inte ändrats mycket. Medlemmarna i förbundet finns i de här följande olika yrkesgrupperna:
byggnadsmålare, materialarbetare, järnmålare, servicearbetare,
billackerare, industrilackerare och mätare. Din medlemsavgift beror på vilken avdelning du tillhör, det är en tvådelad avgift. Du betalar en förbundsavgift och en avdelningsavgift. Den totala månadsavgiften varierar mellan 360 – 400 kr per månad. De flesta av förbundets medlemmar är också medlemmar i A-kassan, denna ingår inte i medlemskapet och kostar 120 kr extra per månad. Alla medelmmar uppmanas gå med i en A-kassa då detta är en ekonomisk trygghet för arbetaren själv. Förbundet jobbar för att det ska vara säkert att gå till jobbet och att de jobb man utför sker till en bra ersättning. Läs mer om målarförbundet på https://fackförbunden.nu/malarforbundet/. Om A-kassa inte ingår i ditt medlemskap kan det vara riktigt bra att skaffa medlemskap där också, det är en ekonomisk trygghet för dig som arbetar om du skulle bli av med jobbet och din inkomst. Hos de flesta förbund ingår en inkomsförsäkring som du endast kan utnyttja om du är med i en A-kassa. Det finns runt 30 – 40 stycken olika A-kassor att välja mellan i Sverige. Dessa har såklart olika avgifter, sen kan din avgift även bero på din inkomst. Läs mer om hur A-kassa fungerar på https://fackförbunden.nu/a-kassa/.