Jag har alltid funderat över hur kollektivavtal fungerar. Jag har vänner från andra länder och många har frågat mig om minimilön i Sverige. Efter vad jag har förstått har vi ingen minimilön utan snarare en lönesättning som i vanliga fall bygger på kollektivavtal, även om individuell lönesättning också förekommer. En kompis till mig är civilingenjör och medlem i Sveriges Ingenjörer, som tidigare hette Civilingenjörsförbundet innan det gick samman med Ingenjörsförbundet 2007. Enligt min vän för fackförbundet en dialog med arbetsgivaren och dess eventuella organisation inom ramen för lagar och regelverk som hör till respektive avtalsområde. Han förklarade också att även andra mer specifika avtal, förutom det centrala kollektivavtalet, kan slutas beträffande exempelvis föräldraledighet eller vidareutbildning och kompetensutbildning. Dessutom innehåller svensk lagstiftning lagar som i allmänhet reglerar hur långa arbetsdagar man får ha eller hur många semesterdagar du har rätt till som anställd samt rätten till ledighet för studier.