Bålsta IF huvudstyrelse kallar till årsmöte

Lördagen den 10 Mars kl. 12.00

Plats: Bangolfstugan

Ärenden enligt stadgeenlig dagordning

Välkomna! Huvudstyrelsen