Samhället förändras och arbetsklimatet likaså. Det innebär att även fackförbunden, som representerar olika yrkeskategorier i samhället, behöver anpassa sig. Flera fackförbund har omformats, bytat namn, försvunnit eller inkorporerats i andra fackförbund. I fallet Sjöbefälsföreningen är det egentligen två olika organisationer, Sjöbefälsföreningen (SBF) och Sjöbefälsföreningen Offentliganstälda (SBF-O) som samarbetar. SBF-O företräder medlemmar med statliga och kommunala avtal.Tillsammans har de i uppgifta att representera befäl inom sjöfarten och all annan personal med chefsposition inom denna yrkeskategori.Organisationen bildades 2011 genom en sammanslagning av Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening. Organisationen är i sin tur en självständig del av Ledarna som representerar personer i ledarposter i landet. SBF arbetar för att befrämja sina medlemmars fackliga, sociala och ekonomiska intressen samt för att ständigt utveckla och förbättra utbildning på praktisk och teoretisk nivå för Sjöbefäl. Utbildning för tekniskt och nautiskt befäl i Sverige finns framförallt på Linnéuniversitetet i Kalmar och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.