I början av januari 2005 drog stormen Gudrun in över den svenska västkusten och fick förödande effekter på många sätt. Mycket infrastruktur påverkades. Flyplatserna Sturup och Kastrup fick stänga all trafik. Bland annat fick drottning Silvia avbryta ett besök i Lund då hennes plan inte kunde landa på Sturup och fick istället vända tillbaka till Arlanda. En ishockeymatch mellan Malmö Redwaks och Frölund HC fick avbrytas eftersom taket på Malmö Ishall sattes i gungning. All buss- och spårvagnstrafik i Göteborg ställdes in på kvällen då stormen passerade. Ringhals och Barsebäcks kärnkraftverk fick avbryta sin produktion på grund av risk för överslag. En annan effekt var att enorma mängder träd fälldes under stormen och många skogsägare såg sina resurser förstöras inom loppet av några timmar. Det är svårt att förutspå och även undvika sådana negativa effekter. Jag undrar hur fackförbunden organisaerade sig under krissituationen. Exempelvis  har Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet – SLF medlemmar inom skogsindustrin.