Svenska Transportarbetareförbundet – för dig som arbetar inom transportbranschen. Svenska Transportarbetareförbundet är ett förbund inom LO och bildades 1897. Förbundet
har ca 37.000 medlemmar och ursprungligen grundades förbundet som ett
renodlat hamnarbetarförbund, och än idag organiserar Svenska
Transportarbetareförbundet många arbetare inom hamnindustrin.  Det finns också medlemmar från andra yrkesområden till exempel
åkerichaufförer, taxi-och bussförare, lager-och terminalarbetare,
flygtekniker, renhållningsarbetare m.fl.  Medlemsavgiften baseras på ens inkomst och förbundet har 13 olika
avgiftsklasser. De flesta av dessa avgiftsklasser motsvarar 1,5 – 2,0%
av bruttolönen. Det ingår ingen a-kassa i medlemskapet. Den får man ansöka om, om man vill vara med. Det
är inget krav att vara med i en a-kassa, men det kan vara bra att vara
medlem i den för då har man en ekonomisk trygghet om man skulle bli
arbetslös. Det är även ett krav att vara med i a-kassan om man ska
få ta del av den inkomstförsäkringen som Transport har som förmån till
sina medlemmar. Alla dessa förämåner är juh bra att ha så gå med i facket – det är enklare än du tror. Det finns många anledningar till varför man bör gå med i facket.
Faktum är att du kan ha nytta av facket redan som student. Du får då
tillgång till alla förmåner du har som fackmedlem, men då till ett
reducerat pris. Som student kan du söka stipendier inom ditt fackförbund för att kunna studera vidare och fördjupa dig inom önskat område.