Sveriges Skolledarförbund, även kallat Skolledarna, är ett fackförbund inom SACO, som organiserar ledare inom skol- och utbildningsväsendet, både det offentliga och det privata. Förbundet grundades 1966. Medlemsavgiften är 320 kr/mån för de som är yrkesverksamma och som inte har fyllt 63 år. A-kassan
ingår inte. Den måste man ansöka om för att bli medlem i. Det kan vara
bra att vara med i den, för då har man en ekonomisk trygghet om man
skulle bli arbetslös. Det ingår en inkomstförsäkring i
medlemsavgiften vilket ökar på ens inkomst om man blir arbetslös, men
för att ta del av den måste man ha varit medlem i förbundet och i
a-kassan minst 12 månader innan arbetslösheten. Skolledarna anser att skolledaryrket är en egen profession, skild från andra yrken i skolan. Hos https://fackförbunden.nu/sveriges-skolledarforbund-skolledarna/ hittar du mer info om just skolledarförbundet. Vad är en trygghetsförsäkring? Det är en försäkring som skall hjälpa till att skydda din familj och
dina ägodelar. Grundtanken är att det skall vara en försäkring som skall
ge dig ersättning ifall något oförutsägbart inträffar och du inte
längre har råd att leva som du gjort förut. I regel gäller trygghetsförsäkringen vid skada, handikapp, sjukdom, dödsfall eller vid förtidspensionering. En trygghetsförsäkring är aldrig den andra lik. Men så längre du är
anställd under ett kollektivavtal har du en trygghetsförsäkring tecknad
och som i minsta mån täcker arbetsskador. Skulle du drabbas av sjukdom som är arbetsplatsrelaterad kan du få
ersättning om symtomen håller i sig 180 dagar. Läs mer på https://fackförbunden.nu/trygghetsforsakring/.