TCO – Tjänstemännens Centralorganisation är en sammanslutning av fackförbund som bildades 11 juni 1944 genom sammanslagning av De anställdas centralorganisation. TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund. De har 1,2 miljoner medlemmar och är partipolitiskt fristående. Medlemmarna arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, ekonomer,
sjuksköterskor och inom kommuner, statliga myndigheter, banker och
försäkringsbolag. Medlemsavgiften baseras oftast på ens inkomst, men det kan skilja sig
lite mellan de olika förbunden. Det är lättast att gå in på de olika
förbunden och läsa vad som gäller. A-kassan ingår inte. Den måste man ansöka om att få vara medlem i. Den kostar ca 100 kr/mån att vara med i. Det
ingår en inkomstförsäkring, men då måste man vara medlem i en a-kassa
för att få ta del av den och det kan vara bra, för då har man en
ekonomisk trygghet om man skulle bli arbetslös. Det finns många anledningar till varför man bör gå med i facket.
Faktum är att du kan ha nytta av facket redan som student. Du får då
tillgång till alla förmåner du har som fackmedlem, men då till ett
reducerat pris. Som student kan du söka stipendier inom ditt fackförbund för att kunna studera vidare och fördjupa dig inom önskat område. Att
vara fackmedlem redan från början på din nya arbetsplats ger dig
chansen att vara med att påverka dina arbetsvillkor och du står inte
ensam och okunnig. Läs mer om att gå med i facket hos https://fackförbunden.nu/ga-med-i-facket/.