Vad är en ideell organisation? En ideell organisation är en icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet. Det kan  innefatta verksamheter rörande mänskliga rättigheter, humanitära insatser, miljöfrågor, religionsutövning, med mera. Det är människor som oftast jobbar gratis och pengar de samlar in går till verksamheten. Jag själv är med i en ideell organisation där vi hjälper familjer som inte har tillräckligt med pengar, som inte får ekonomin att räcka till. Det här bli ju vanligare i vårt land, fattiga barn och familjer. Visst är det skrämmande? Jag har också forskat lite om det finns något/några fackförbund som hjälper ideella organisationer och det gör det. Gå in på https://fackförbunden.nu/ideella-organisationer/ och läs mer om det. Det känns skönt att veta att även ideella organisationer kan få en trygghet när det gäller deras arbeten. Alla fackförbund finns till för deras medlemmar och ger dem trygghet.