Jag hade en intressant diskussion med en kille som hade gjort karriär inom flera branscher och var ungefär trettiofem år gammal. Han hade dessutom inte läst på universitet eller högskola. Han hade snarare gått sin egen väg hela livet. Redan under barndomen var han en aning överaktiv och hade svårt att koncentrera sig i skolan och i högstadiet och i gymnasiet fick han aldrig bra betyg. Men han började jobba på en restaurang och jobbade imponerande snabbt upp sig och blev efter två år kökschef. Han blev dessutom aktiv medlem och djupt engagerad i facket, Hotell och Restaurang. Genom facket kom han i kontakt med politiken och började engagera sig i Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund SSU. Sedan började han jobba på landstinget och hade även planerat på att försöka komma med i riksdagen. Jag tycker att det är imponerande att man kan gå sin egen väg som han har gjort. Det är trots allt uppenbart att det generella skolsystemet inte fungerar för alla.