SAR är en intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Sveriges arkitekter bildades 2002 och ingår i SACO och de har ca 12 000 medlemmar varav 2 600 är studenter. Förbundet erbjuder ett medlemskap från studentlivet till
pensionsåren. Medlemskapet innehåller många förmåner för alla medlemmar. En
av de viktigaste förmånen är individuell rådgivning. Har man frågor om
lön, tjänstledighet eller upphandling är det bara att kontakta
förbundet, så hjälper de till. Medlemsavgiften är 260 kr/mån. Om man vill ha inkomstförsäkring
betalar man 310 kr/mån. Studenter betalar endast 25 kr/mån under hela
studietiden. A-kassan ingår inte. Den kostar 90 kr/mån och man ansöker om att få vara med i den. Läs mer om SAR på https://fackförbunden.nu/sveriges-arkitekter-sar/. A-kassa är en förkortning för en arbetslöshetskassa och går lättast att förklara som en försäkring. Är du medlem i A-kassan kan du få kompensation ifall din inkomst försämras eller att du blir helt utan lön. För
att vara medlem betalar du en månadsavgift till den a-kassa du väljer
att tillhöra. Månadskostnaden kan variera emellan de olika kassorna och
vanligtvis betalar du en högre månadskostnad om du har en hög lön. I Sverige finns det i dagsläget 30 – 40 olika a-kassor. För att du skall få ersättning när du blir uppsagd ifrån ditt jobb
gäller det att du har varit medlem i A-kassan i minst 12 månader innan
uppsägningen äger rum. Läs mer om hur A-kassan fungerar på https://fackförbunden.nu/a-kassa/.