Sedan 1998 har Skogs- och Träfacket funnits till men år 2009 gick de samman med Grafiska Förbundet Mediafacket och bildade GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Du som jobbar inom skogsbruk, träindustri, tryckerier och grafiska designföretag är och kan bli medlem i förbundet. Medlemsavgiften i GS är 1,7% av lönen med ett tak vid 29 000 i månaden. Detta
gör att den högsta möjliga avgiften blir 493 kronor per månad.
Medlemsavgiften för pensionerade medlemmar är 107 kronor per månad. A-kassan ingår inte i medlemskapet, men man kan ansöka om att få vara med där. Det kostar 120 kr per månad att vara med. En inkomstförsäkring ingår för GS medlemmar, men för att ta del av den
måste man vara med i A-kassan vilket kan vara bra om man skulle bli
arbetslös. Vad är en trygghetsförsäkring? Det är en försäkring som skall hjälpa till att skydda din familj och
dina ägodelar. Grundtanken är att det skall vara en försäkring som skall
ge dig ersättning ifall något oförutsägbart inträffar och du inte
längre har råd att leva som du gjort förut. I regel gäller trygghetsförsäkringen vid skada, handikapp, sjukdom, dödsfall eller vid förtidspensionering. En trygghetsförsäkring är aldrig den andra lik. Men så längre du är
anställd under ett kollektivavtal har du en trygghetsförsäkring tecknad
och som i minsta mån täcker arbetsskador. Skulle du drabbas av sjukdom som är arbetsplatsrelaterad kan du få
ersättning om symtomen håller i sig 180 dagar efter att du har blivit
drabbad. Mer om trygghet och trygghetsförsäkring här.