Man kan tycka att om man jobbar inom staten, inom förvaltning eller liknande jobb så har man en trygg anställning eftersom offentliga arbetsplatser inte drivs av vinstintressen på samma sätt som privata företag. Min pappa hävdar emellertid att det ändå kan vara värt att gå med i facket. Han menar att ekonomin alltid pendlar och går upp och ner. Under exempelvis nittiotalet ökade arbetslösheten i Sverige och det var tufft på arbetsmarknaden även för offentliga jobb. Om du är statligt anställd är Fackförbundet ST det perfekta fackförbundet för dig. Det är det största fackförbundet för statligt anställda med över 90.000 medlemmar. Dess medlemmar jobbar inom olika myndigheter, universitet, statliga bolag med mera. ST är en del av TCO. Förbundet är politiskt obundet men tar alltid ställning för sina medlemmar. Min pappa är själv engagerad i ST och menar att det alltid är värt att vara fackansluten.