Teaterförbundet är en fack- och yrkesorganisation för professionellt yrkesverksamma
upphovsmän, artister, tekniker, administratörer och studenter inom scen
och film. Fackförbundet bildades 1894 och hette ursprungligen Svenska Teaterförbundet. Medlemsavgiften grundar sig på årsinkomsten. Det ingår ingen a-kassa i avgiften. Från
den 1 januari 2012 flyttades förbundets a-kassa (TAK) till Unionens
a-kassa. Det innebar en sänkning av avgiften som nu kostar 97 kr/mån att
vara med i. Teaterförbundet har ingen inkomstförsäkring till sina
medlemmar, denna kan man ansöka separat om att få genom ett
försäkringsbolag. Förbundet har många förmåner till sina medlemmar, till exempel: olika
lån och försäkringar, rådgivning, utbildningar, rabatter på olika
semesterboenden, medlemstidning m.m. Förbundets huvuduppgift är
att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra medlemmarna så bra löner
och anställningsvillkor som möjligt. Teaterförbundet bevakar också
upphovsrättsliga frågor. Det är många som tror att man som egen företagare inte har någon
nytta av att vara medlem i ett fackförbund. Men det finns många fördelar
om man ansluter sig. Inom fackförbunden finns det mycket erfarenhet och
som medlem får du som egen företagare en tillhörighet och en trygghet. Som
medlem i ett fackförbund får du tillgång till A-kassa och en
trygghetsförsäkring. Det kan vara en orsak om någon att gå med i
facket. Ytterligare fördelar med ett vara fackmedlem är att du kan få
rådgivning när det gäller juridik och ekonomi. Läs mer om hur det är att vara medlem i facket som egenföretagare hos https://fackförbunden.nu/egen-foretagare/.