Tjänstemannaförbundet tillhör Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. För att bli medlem arbetar man som tjänsteman och förmodligen som projektledare, ingenjör, administratör, ekonom, it-konsult, tekniker, chef, säljare eller liknande. Så om du studerar eller arbetar inom något av de här yrkesgrupperna så passar tjänstemannaförbundet dig. Min pappa var ingenjör och han var medlem i det här fackförbundet. Han jobbade som ingenjör i över 30 år och trivdes bra med sitt jobb och även med sitt fack. Att vara med i en fackförening är en demokratisk rättighet. Det ger dig inflytande över din arbetssituation och dina villkor. Att vara med i en fackförening är också ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att stå utanför. Skulle du bli arbetslös eller råka i kris på jobbet ställer din fackförening upp för dig. Gå in på https://fackförbunden.nu/tjanstemannaforbundet/ och läs mer om förbundet och vad de står för.