Att budgetera bort sin hemförsäkring lockar många men det kan bli ett väldigt dyrt val. För den lilla månadskostnaden så skyddar en hemförsäkring otroligt mycket.

Ifall oturen är framme och du saknar hemförsäkring så blir det genast väldigt dyrt, tänk själv hur mycket kostnaderna för att exempelvis renovera om köket efter en liten brand skulle stiga till.

En hemförsäkring skyddar även mot bland annat:

 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Vattenskador
 • Elfel
 • Vilt

Grundutbudet mellan de olika försäkringsbolagen är i regel väldigt lika, det som skiljer kan vara självrisken och ersättningsbeloppen.

De vanligaste skydden i en hemförsäkring är:

 • Överfallsskydd – om du ex. blir misshandlad.
 • Rättsskydd – ifall du behöver advokat.
 • Ansvarsskydd – ifall du krävs på skadestånd.
 • Egendomsskydd – för dina tillhörigheter, mot stöld och sabotage.
 • Reseskydd
 • Krisförsäkring – om du behöver terapi efter en traumatisk händelse.

Som du ser är det inte bara hemmet som skyddas av en hemförsäkring utan även du och din familj.

Reseskydd gäller oftast i hela världen under 45 dagar vilket måste anses vara väldigt bra.

Ifall du behöver utökat skydd så erbjuds ofta en tilläggsförsäkring.

Andra exempel på tilläggsförsäkringar till hemförsäkring är, Drulleförsäkring (Kan ingå i standardutbudet), utökad hemelektroniksförsäkring och extra försäkring för dyrbara föremål som tavlor eller klockor.

Har du inte en försäkring så kan det kosta dig dyrt, och du kan till exempel tvingas att låna pengar, t.ex. genom att ta ett lån utan säkerhet.